ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค

ชื่อเฟสบุ๊ค วังช้างอยุธยา แล เพนียด Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal

 

       วังช้างอยุธยา แล เพนียด เป็นสถานที่สร้างงานให้ช้าง ในภาพลักษณ์ของช้างไทย อยุธยามรดกโลก นำเสนอด้วยชุดควาญช้างโบราณ 

ชุดช้างแบบไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช้างไทย สู่สายตาชาวไทย และนั่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนอยุธยา ช้างเป็นพาหนะโบราณ บริการพาชม

โบราณสถาน วัดพระราม ศาลหลักเมือง วิหารมงคลบพิตร คุ้มขุนแผน ด้วยบรรยากาศย้อนยุค ยังความประทับใจ แด่ผู้มาเยือนและได้นั่งช้างชมเมือง

      เป็นสถานบริการนักท่องเที่ยว เปิดมาตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2540 เพื่อสร้างงานให้กับช้าง ภาพลักษณ์อันงดงาม

ของช้างไทย เพื่อภาพที่ประทับใจ ช้างไทยอยู่คู่กับโบราณสถานอยุธยามรดกโลก ช้างคู่ชาติ สร้างบ้าน แปรงเมือง 

สร้างความรุ่งเรือง กอบกู้ชาติ วันนี้ช้างเหลือน้อย หวังเพียง อาคันตุกะมาเยือน เพื่อการช่วยช้างอย่างยั่งยืน

     ช้างบ้าน ที่ปรับตัวอยู่กับเมือง แล้วเพียงสร้างงาน กิจกรรมทางวัฒนธรรม ของชาวไทย วังช้างได้มีส่วนร่วมมากมาย 

ทั้งงานวันงานจังหวัดงานประวัติศาสตร์ของชาติ ในหลายๆจังหวัด เราได้สร้างผลงานไว้มากมาย สนใจสอบถามติดต่อเราได้ 

ทั้งออกแบบงาน สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ช้างไทย มีงานทำ ภาพลักษณ์ที่ดี อยู่คู่กับประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย