วังช้างอยุธยา แล เพนียด  เป็นสถานที่สร้างงานให้ช้าง ในภาพลักษณ์ของช้างไทย อยุธยามรดกโลก นำเสนอด้วยชุดควาญช้างโบราณ  ชุดช้างแบบไทย  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช้างไทย สู่สายตามชาวไทย และนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเยือนอยุธยา  ช้างเป็นพาหนะโบราณ บริการพาชมโบราณสถาน วัดพระราม ศาลหลักเมือง วิหารพระมงคลบพิตร คุ้มขุนแผน ด้วยบรรยากาศย้อนยุค  ยังความประทับใจแด่ผู้มาเยือนและได้นั่งช้างชมเมือง

เป็นสถานบริการนักท่องเที่ยว  เปิดมาตั้งแต่ 7 กุมภาพันธ์ 2540 เพื่อสร้างงานให้กับช้าง ภาพลักษณ์อันงดงามของช้างไทย เพื่อภาพที่ประทับใจ ช้างไทยอยู่คู่กับโบราณสถานอยุธยามรดกโลก ช้างคู่ชาติ สร้างบ้าน แปรงเมือง สร้างความรุ่งเรือง กอบกู้ชาติ  วันนี้ช้างเหลือน้อย หวังเพียง อาคันตุกะมาเยือน เพื่อการช่วยช้างอย่างยั่งยืน

ช้างบ้าน ที่ปรับตัวอยู่กับเมือง แล้วเพียงสร้างงาน  กิจกรรมทางวัฒนธรรม ของชาวไทย  วังช้างได้มีส่วนร่วมมากมาย  ทั้งงานวัน งานจังหวัด งานประวัติศาสตร์ของชาติ ในหลายๆ  จังหวัด เราได้สร้างผลงานไว้มากมาย สนใจสอบถามติดต่อเราได้ ทั้งออกแบบงาน และสร้างสรรค์ผลงาน  เพื่อให้ช้างไทย มีงานทำ  ภาพลักษณ์ที่ดี อยู่คุ่กับประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย