ติดต่อเรา วังช้างอยุธยา แล เพนียด

 


วังช้างอยุธยา แล เพนียด

      ข้างคุ้มขุนแผน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา "เป็นสถานที่ทำงานของช้าง (ออกกำลังกาย) เป็นปางช้างที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคกลาง และอยู่ในเมืองประวัติศาสาตร์ ได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเป็นแห่งเดียวในโลก ที่ช้างอาศัยร่วมกับคนในชุมชนเมือง แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์นั่งช้างชมโบราณสถานอยุธยามรดกโลก,การแสดงโชว์ช้างน้อย,ให้อาหารช้าง,แอคชั่นถ่ายรูปร่วมกับช้าง,ลอดท้องช้างเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลอีกด้วย" 

ออฟฟิต วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เลขที่ : 49 หมู่ 9 ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 0-3532-1982  

แฟกซ์ : 0-3524-2107

อีเมลล์ changdee.elephant@gmail.com

Facebook : วังช้างอยุธยา แล เพนียด ayutthaya elephant palace & royal kraal


 

 

 


หมู่บ้านเพนียดช้างหลวง

      ข้างเพนียดคล้องช้าง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา "เป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์ สถานที่จับช้างป่า เพื่อนำมาใช้ในราชการสงคราม ฝึกช้างรบ ฝึกวิชาคชศาสตร์   

ถวายพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แขกผู้มาเยือน จะได้สำผัสวิถีชีวิตของการเลี้ยงช้างแบบตำราหลวงแบบตำราคชศาสตร์ไทย,ชมการฝึกช้างรบ ออกงานพิธี

สำคัญต่างๆ, ให้อาหารช้าง, ป้อนนมลูกช้าง, อาบน้ำให้ลูกช้าง, ชมช้างอาบน้ำริมแม่น้ำลพบุรี เป็นที่ดูแลรักษาช้างตั้งแต่ช้างเกิดยันช้างตาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ช้าง

และมีช้างมากที่สุดอันดับที่ 1 ของโลกเลยก็ว่าได้ "

ออฟฟิต หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง

เลขที่ : 74/1 หมู่ 3 ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 0-8182-17065

แฟกซ์ : 0-3524-2107

อีเมลล์ : elephantayutthaya@gmail.com , kunkharw@hotmail.com

Facebook : หมู่บ้านเพนียด ช้างหลวง. พระนครศรีอยุธยา  


 

 


บ้านช้างน้อย ทุ่งหลวง 

      ใกล้วัดบรมวงศ์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา "เป็นบ้านของช้างเล็ก ที่มีการสอนวิชาการเลี้ยงช้างและฝึกช้างเล็ก แบบตำราหลวง ท่านจะได้เรียนรู้การใช้โซ่ และตะขอ 

แห่วเดียวในโลกที่ยังใช้อยู่ตามตำราคชศาสตร์ไทย และเป็นสถานที่ฝึกช้างน้อยของหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกับช้างน้อย อาทิ การทำอาหาร

สูตรโบราณ, การฝึกช้างตามคำสั่ง, การพาช้างไปอาบน้ำ เล่นโคลนทำสปาช้าง ขัดผิวช้าง อีกทั้งยังได้ใกล้ชิดกับช้างตัวต่อตัว และมีควาญช้างคอยดูแลอย่าใกล้ชิด และสามารถเที่ยวชม ฟาร์มหญ้า

เนเปียร์ บ่อปลาต้นแบบ ที่นำผลผลิตของช้างมาบริหารจัดการอย่างลงตัว"

ออฟฟิต บ้านช้างน้อย

เลขที่ : 21/1 หมู่ 6 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 0-6321-04588

แฟกซ์ : 0-3524-2107

อีเมลล์ : elephantsconservation@gmail.com

Facebook : บ้านช้างน้อย ทุ่งหลวง       


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ