ติดต่อเรา วังช้างอยุธยา แล เพนียด

-วังช้างอยุธยา แล เพนียด

ข้างคุ้มขุนแผน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ทำงานของช้าง (ออกกำลังกาย) เป็นปางช้างที่ใหญ่ทีสุดในภาคกลางของประเทศไทย และอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเป็นแห่งเดียวในโลก ที่ช้างอาศัยร่วมกับคนในชุมชนเมือง แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งช้างชมโบราณสถานอยุธยามรดกโลก, การแสดงโชว์ช้างน้อย , ให้อาหารช้าง , ถ่ายรูปร่วมกับช้าง  ลอดท้องช้าง , หรือแม้กระทั่ง ลอดท้องช้าง เพื่อเสริมสร้างศิริมงคลอีกด้วย!

ออฟฟิศ วังช้างอยุธยา แล เพนียด

เลขที่ : 49 หมู่ 9 ถ.ป่าโทน ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์: 0-3532-1982 

แฟกซ์: 0-3524-2107

อีเมล์: elephantayutthaya@gmail.com

 
 
-หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง 
ข้างเพนียดคล้องช้าง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์ สถานที่จับช้างป่า เพื่อนำมาใช้ในราชการสงคราม  ฝึกช้างรบ  ฝึกวิชาคชศาสตร์ ถวายพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของการเลี้ยงช้างแบบตำราคชศาสตร์ไทย, การฝึกช้างรบ ออกงานพิธีสำคัญต่างๆ, อาบน้ำให้ช้าง ดูแลรักษาช้างตั้งแต่ช้างเกิดยังช้างตาย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ช้างและมีช้างมากที่สุดอันดับที่ 1 ของโลกเลยก็ว่าได้!
 
ออฟฟิศ หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง
ออฟฟิศ: 74/1 หมู่ 3 ต. สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-8182-17065 
แฟกซ์: 0-3524-2107
อีเมล์: elephantayutthaya@gmail.com , kunkharw@hotmail.com
 
 
 
-บ้านช้างน้อย ทุ่งหลวง
ใกล้วัดบรมวงศ์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบ้านของช้างเล็ก ที่มีสอนวิธีการเลี้ยงช้างและฝึกช้างเล็ก แบบตำราหลวง ท่านจะได้เรียนรู้การใช่โซ่ และตะข้อ แห่งเดียวในโลกที่ยังใช้อยู่ตามตำราคชสาสตร์ไทย และเป็นสถานฝึกช้างน้อยที่ใหญ่ที่สุดในกลางของประเทศไทย 
แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกับช้างน้อย อาทิ การทำอาหารช้างสูตรโบราณ, การฝึกช้าง, การพาช้างไปอาบน้ำ  เล่นโคลนทำสปาช้าง อีกทั้งยังได้ใกล้ชิดกับช้างตัวต่อตัวและมีควาญช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถเที่ยวชม ฟาร์มหญ้าเนเปียร์ บ่อปลาต้นแบบ 
ที่นำผลผลิตของช้างมาบริหารจัดการอย่างลงตัว !
 
ออฟฟิศ บ้านช้างน้อย ทุ่งหลวง
ออฟฟิศ: 21/1 หมู่ 6 ต. บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-6321-04588 
แฟกซ์: 0-3524-2107
อีเมล์: elephantsconservation@gmail.com
 
 
 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 
                                 Ayutthaya Wangchgag the corral. 
                                 Forest Road, next to one worthwhile KHUNPAEN 
                                 Ayutthaya Historical Park. 
                                 Mon Ayutthaya 13000; 
                                 Tel: 663532-1982. Fax: 663524-2107. 
 
 
 
 
                                  เราคือผู้เริ่มต้น เราคือผู้ฟื้นฟู
 
                                  เราคือตำนานของช้างไทย
 
                                  วังช้างอยุธยา แล เพนียด ตำนานแห่งช้างไทย 
 
                                  วันนี้คล้ายขอทาน อดีตกาลเคยกู้ชาติ  
 
                                  ช้างสัตว์สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย
 
                                  ศักดิ์ศรีและสิ่งที่สร้างไว้ให้กับแผ่นดิน
 
 
 
                                  วันนี้คุณตอบแทนเขาหรือยัง ช้างไทย 
 
 
 
 
                                 We are a start. We are a recovery.
 
                                 We are legendary elephants of Thailand 
                                 Myth of the corral Wangchgag Ayutthaya Elephant Thai 
 
 
 
 
                                 Today, like begging. Was slow to recover past censure 
                                 Animal elephant is the symbol of Thailand 
                                 Dignity and all that built into the earth. 
                                 Today you return to him or Elephant Thai