บริการนั่งช้าง

       นักท่องเที่ยวสามารถมาชมและขี่ช้างไทยที่นี่ ซึ่งจะมีเส้นทางเดินให้เลือกตามความใกล้ไกล รับชมกับบรรยากาศเมืองเก่า นอกจากนั้นยังชมกิจกรรมความฉลาดและน่ารักของช้างรวมถึงให้อาหารช้างได้อีกด้วย

                   รายการนั่งช้าง                              เวลาโดยประมาณ
 
                                                                      7-10 นาที        15-20 นาที      25-30 นาที
 
                              ราคาชาวต่างชาติ          200 บาท             400 บาท           500 บาท
 
                              ราคาคนไทย                  100 บาท             200 บาท           300 บาท