บริการนั่งช้าง Take an Elephant

                    นักท่องเที่ยวสามารถมาชมและขี่ช้างไทยที่นี่ ซึ่งจะมีเส้นทางเดินให้เลือกตามความใกล้ไกล รับชมกับบรรยากาศเมืองเก่า นอกจากนั้นยังชมกิจกรรมความฉลาดและน่ารักของช้างรวมถึงให้อาหารช้างได้อีกด้วย
                   บริการนักท่องเที่ยวนั่งช้างชมโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
เส้นทางการเดินทางของช้างนำนักท่องเที่ยวชมโบราณสถานดังนี้
- ระยะเวลาโดยประมาณ 15-20 นาที ได้ชมโบราณสถาน ศาลหลักเมือง วัดเกษ จุดพักชมวิววัดพระราม
- ระยะเวลาโดยประมาณ 15-20 นาที ได้ชมโบราณสถาน ศาลหลักเมือง วัดเกษ คุ้มขุนแผน วัดพระราม
- ระยะเวลาโดยประมาณ 25-30 นาที ได้ชมโบราณสถาน ศาลหลักเมือง วัดเกษ คุ้มขุนแผน วัดพระราม  วิหารมงคลบพิตร อนุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง บึงพระราม ด้านอยุธยามหาปราสาท

รายการนั่งช้าง 

                 เวลาโดยประมาณ         7-10 นาที        15-20 นาที      25-30 นาที

                ราคาชาวต่างชาติ          200 บาท          400 บาท         500 บาท

                ราคาคนไทย                100 บาท          200 บาท         300 บาท