บริการ Show ช้าง

การแสดงโชว์ช้างน้อย

ราคาเข้าชม

คนละ 50 บาท เด็ก 30 บาท

ลอดท้องช้างเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล

  • มีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11:00-14:30 น.