บริการ Show ช้าง   Elephant Show

                    คนไทยถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคล จึงนำมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงการลอดท้องช้างของหญิงมีครรภ์  การลอดท้องช้างเกิดจากความเชื่อที่ว่า ใครกล้าลอดท้องช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่น่าเกรงขามได้ ก็จะรอดพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่รุ่นปู่ทวดย่าทวด ว่าการลอดท้องช้างตามประเพณีนิยม จะนำพาความโชคดี สะเดาะเคราะห์ร้าย ได้อย่างปลิดทิ้ง

การแสดงโชว์ "ช้างน้อย"

 ราคาเข้าชม

คนละ 50 บาท เด็ก 30 บาท (ส่วนสูงไม่เกิน 110 Cm)ตัวอย่างการแสดง “โชว์ช้างน้อย”

Video By : เที่ยวตามงบ

“ลอดท้องช้าง” เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล

พิเศษสุด !!! เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11:00-14:30 น