รู้จักน้องช้าง ควาญช้าง

                  พังจามจุรี ควาญ นายหนึ่ง                                   พังบุหงา ควาญ สาม

                                           

 

         พังมยุรี ควาญ ลุงดี                                          พังทองดี ควาญ ลุงเพ็ง 

                           

 

 

          พลายสยาม ควาญ ฝน                                             พังชมนาถ ควาญแสง

                                

 

 

         พังกล้วยไม้ ควาญปอน                                   พังพุฒตาล ควาญจ๋อง

                                     

 

 

    พังราตรี ควาญสิทธิ์                                                                     พังโสภา ควาญ เล็ก

                                   

 

 

          พังลำดวน ควาญ ตาอิน                                     พังแตงโม ควาญต๊ะ

                      

 

 

   พังกำไรเพชร ควาญเวก                                    พังพลายเพื่อนแก้ว ควาญขาว

                                      

 

 

        พังวันเด็ก ควาญบี                                             พังดอกโสน ควาญเรียว