สถานที่เกี่ยวข้อง

 • นั่งช้างชมโปราณสถาน อยุธยามรดกโลก
 • ชมการแสดงโชว์ช้างน้อย
 • ลอดท้องช้างเพื่อเสริมสร้างสิริมงคล
 • แอคชั่นถ่ายภาพกับช้างน้อย
 • อาหารและนม เลี้ยงช้าง
 • ชิมกาแฟช้างเผือก
 • ไหว้ศาลพระพิฆเนศ
 • เลี้ยงอาหารช้าง
 • เลือกซื้อของที่ระลึก
 • ติดต่อเช่าช้างร่วมงานสำคัญ
 • ไหว้ศาลปะกำ
 • นม เลี้ยงลูกช้าง
 • อาหาร เลี้ยงช้างชรา
 • ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวช้าง
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับช้าง
 • ชมช้างอาบน้ำริมแม่น้ำ
 • ชมวิธีการอาบน้ำช้างและลูกช้าง
  • มาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง
  • เยี่ยมชม เพนียดคล้องช้าง สถานที่สำคัญของช้างไทย
  • ติดต่อเช่าช้างร่วมงานสำคัญ
  • ติดต่อบริจาคเวชภัณฑ์ยารักษาช้าง
  • ติดต่อเขามาเป็นอาสามัครเลี้ยงช้าง
  • ติอต่อบริจาคอาหารเลี้ยง
  • ติดต่อเข้ามาทำกิจกรรม CSR ร่วมกับช้าง
  • รับเป็นพ่อแม่ บุญธรรม ลูกช้าง
  • ให้นม เลี้ยงลูกช้างพึ่งเกิด
  • อาบน้ำให้ลูกช้าง
  • ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารช้าง
  • เล่นและชมความน่ารักของลูกช้าง
  • คอร์ท เรียนรู้วิธีการเลี้ยงช้างน้อย 4 ชม.
  • สอนการฝึกช้าง
  • พาช้างเล่นโคลน
  • ขัดผิวช้าง
  • พาช้างเดินชมไร่หญ้า
  • ฝึกทำอาหารสมุนไพรให้ช้าง.
   • ให้อาหารช้าง
    • ทำสปาช้าง
  • เรียนรู้การปลูกไร่หญ้าให้ช้าง
  • เรียนรู้การการเลี้ยงปลาในบ่อแบบผสมผสาน
  • เยี่ยมชมบรรยากาศไร่หญ้า บ่อปลา บ่อกุ้ง เนื้อที่ 100 กว่าไร่
  • จำหน่ายพันธุ์หญ้าเนเปีย (ปากช่อง)
  • จำหน่ายผลผลิตหญ้าเนเปีย รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิพระคชบาล เพื่อดูแลช้าง
  • จำหน่ายลำไผ่ พันธุ์บงราชินี,ซางหม่น,เก้าดาว ,กิมซุ่งยักง
  • เยี่ยมชมไร่หญ้า ปลูกให้ช้าง ภายใน พื้นที่ 100 กว่าไร่
  • ชมแปลงสาธิต การเพาะพันธุ์หญ้า