วังช้างอยุธยา แล เพนียด

- วังช้างอยุธยา แล เพนียด

         ตั้งอยู่ ข้างคุ้มขุนแผน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ทำงานของช้าง(ออกกำลังกาย) เป็นวังช้างที่ใหญ่ทีสุดในภาคกลางของประเทศไทย และอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นอยุธยามรดกโลก และเป็นแห่งเดียวในโลก ที่ช้างอาศัยร่วมกับ คนในชุมชนเมือง                                                              

         แขกผู้มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งช้างชมโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา    อยุธยามรดกโลก, การแสดงความสามารถช้างน้อย , มอบอาหารช้าง, บันทึกภาพรกับช้าง  ลอดท้องช้างตามความเชื่อของคนโบราณ ลอดแล้วหมดทุกข์ โศก โรคภัย โชคดีมีสุข  ประสบความสำเร็จในการงาน  กราบไหว้สักการะ พระพิฆเนศศักดิ์สิทธิ์ ขอสิ่งใดสมปรารถนา