บ้านช้างน้อย (ทุ่งหลวง)

บ้านช้างน้อย ทุ่งหลวง ใกล้วัดบรมวงศ์ ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบ้านของช้างเล็ก ที่มีสอนวิธีการเลี้ยงช้างและฝึกช้างเล็ก แบบตำรา

หลวง ท่านจะได้เรียนรู้การใช่โซ่ และตะข้อ แห่งเดียวในโลกที่ยังใช้อยู่ตามตำราคชสาสตร์ไทย และเป็นสถานฝึกช้างน้อยที่ใหญ่ที่สุดในกลางของประเทศไทย แขกผู้

มาเยือนจะได้สัมผัสประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกับช้างน้อย อาทิ การทำอาหารช้างสูตรโบราณ, การฝึกช้าง, การพาช้างไปอาบน้ำ เล่นโคลนทำสปาช้าง อีกทั้งยัง

ได้ใกล้ชิดกับช้างตัวต่อตัวและมีควาญช้างคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถเที่ยวชม ฟาร์มหญ้าเนเปียร์ บ่อปลาต้นแบบ ที่นำผลผลิตของช้างมาบริหารจัดการอย่าง

ลงตัว ! บ้านช้างน้อย ทุ่งหลวง ความหมาย บ้านที่ช้างน้อยอยู่ ช้างน้อย คือ ช้างที่ตกลูกในหมู่บ้านช้างเพนียด อายุเฉลี่ย ๓ ปีขึ้นไป ต้องอย่านม แยกอยู่กับแม่ เพราะ

ตัวโตแล้ว แม่เบื่อ และน้องช้างตัวใหญ่ ต้องเรียนรู้ การอยู่กับ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเข้ากับสังคมมนุษย์ ด้วยการเข้าโรงเรียน เรียนรู้การอยู่กับวัฒนธรรมการ

เลี้ยงช้าง จากแม่มาสู่ควาญช้าง เป็นบ้านหลังใหม่ ที่มีสองชีวิตอยู่ร่วมกัน คือช้างน้อยและพี่ควาญช้าง เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มีพัฒนาการเป็นระยะ คือการกินอยู่ ไปด้วย

การ มีพี่ควาญช้างเป็นผู้ดูแล ตลอด พากกินอาหาร ออกกำลังกาย พักผ่อน นอน และใช้ชีวิตด้วยกันตลอดไป ท่านสามารถมาเรียนรู้การอยู่กับช้างน้อย อยู่อย่างไร ท่าน

จะพบกับความน่ารักและธรรมชาติช้างน้อย วัย ๓ ปี ถึง ๗ ปี เพียง ๒.๓๐ ชม. เรียนรู้การใช้ชีวิต ระหว่างคน ควาญและช้างน้อย การกิน นอน เดิน นั่ง สัมผัสผิวอันหยาบ

กร้าน (ใช้ไหมน่า) พาช้างเดินชมไร่ กินอาหารแบบธรรมชาติ ทำอาหารข้น (อาหารเสริม ด้วยสมุนไพร) อย่างโบราณ สปาช้าง (บ่อโคลนดินดีอยุธยา) ที่คนอยุธยา ทำ

อิฐสร้างบ้านกว่า พันปีอุ้มช้างอาบน้ำ คุณทำได้ เพียงขัดผิวช้างให้สะอาด มอบความรักให้เขา สนุกกับการออกกำลังกายของน้องช้าง วารีบำบัด (ช้างว่ายน้ำ) คุณจะได้

เรียนรู้ การเลี้ยงช้างอย่างเป็นธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย และจะเข้าใจ คนเลี้ยงช้าง ท่านอยู่กับช้างนานเท่าใด ท่านจะเข้าใจ คำกล่าวที่ว่า ไม่มีใครรักช้าง เท่ากับคนที่ขี่

คอช้าง