บริการถ่ายรูปกับช้างน้อย Elephant Photography

รู้ยัง !! รายได้ทั้งหมดมอบให้เป็นทุนในการซื้ออาหารเลี้ยงน้องช้างนะครับ