ร้านกาแฟช้างเผือก White Elephant Coffeeวังช้างอยุธยา แล เพนียด มีร้านกาแฟ "ช้างเผือก"

ไว้บริการนักท่องเที่ยว ไห้แวะชิม และอิ่มเอมกับบรรยากาศภายในร้าน 


 

                                                                                   บรรยากาศของร้าน