ของที่ระลึก

                          

ทางวังช้างอยุธยา แล เพนียด

เราได้มีของที่ระลึกออกจำหน่ายมากมาย

แวะเวียนมาชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 

         
 

        เสื้อช้างรุ่นใหม่ขาวดำ กับ ดำทอง