ช้างน้อยแสดงความอาลัย

                    นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการวังช้างอยุธยา แล เพนียด เปิดเผยว่า พลายศุภฤกษ์ ลูกช้างเพศผู้ อายุ ๔ ปี ของนายลายทองเหรียญ มีพันธ์ุ จะชอบเดินออกมาริมถนนหน้าวังช้างฯ แล้วหยุดอยู่หน้าพระบรมฉายาลักณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมกับเสียงร้องแสดงความอาลัย ตนจึงนำพลายศุภฤกษ์ออกมาเพื่อนำต้นดาวเรืองมาถวายต่อหน้าพระบรมฉายาลักษ์ เพื่อเป็นตัวแทนของชาววังช้างอยุธยา