สมาชิกใหม่

           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2557   เวลาประมาณ 02:30 น.แม่ช้างพังใบเตย(บุญนำ) อายุประมาณ 26 ปี  ได้ตกลูกช้างเพศผู้น้ำหนักระมาณ 60 กิโลกรัม     สภาพร่างกายแข็งแรงแต่ต้องเลี้ยงในที่โล่ง ลมผ่านสะดวก เพื่อให้ลูกช้างแข็งแรงยิ่งขึ้นพบว่าตอนนี้ยังไม่ยอมห่างจากแม่ ทั้งกินนม เดินมุดอยู่ตามตัวสร้างความน่ารัก ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทางด้านนายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา แล เพนียดได้ตั้งชื่อลูกช้างว่า " พลายศุภฤกษ์ "