เดินทางไปร่วมงาน แสงสีเสียง ลอยกระทง ปี 60 ณ สุโขทัย

ช้าง 3 เชือก สีดอบุญรอด  พลายสยาม พลายมรกต จากวังช้างอยุธยา ได้เดินทางไปร่วมแสดงงานแสงสีเสียงลอยกระทงสุโขทัยปี 2560 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย   ในวันที่  1-5 พฤศจิกายน 60