พิธีสู่ขวัญช้าง

               พังใบเตย  แม่  พ่อ  พลายมรกต  ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ เพนียดช้างหลวง  เวลา  ประมาณ๕.๓๐  น. ก่อน ฟ้าสาง แม่อายุ ๓๐  ปี ซึ่งเป็นช้างที่ตกลูก  ลำดับ  ที่ ๗๐  เชือก ในรอบ ๒๐  ปี ซึ่ง นับว่าเป็น สถานที่สืบสานสายพันธ์ช้าง มากที่สุดในโลกดังนั้นจึงสมควร  บายศรีสู่ขวัญ สมโภชน์ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช้างแม่ และลูก  และให้เกิดมิติสำคัญ คือบูชาครูขออำนวยพร แด่เหล่าเทพเจ้าของเหล่าคชศาสตร์  พระเทวกรรม  พระพิฆเนศ  และพระครูปะกรรมทั้ง สี่  ได้แก่  พระแม่โภควันดี  พระแม่ศรีระวาง  พระคชศาสตร์  พระศาสตรกรรม  พระครู  หมอเฒ่า  ครูปฎิยาย ครูบา หมอเสดียง  หมอสดำ  จงอำนวยพรให้เกิดสุข สำเร็จ  ประเสริฐ ประสาน อำนวยการให้เกิดสุข  สำเร็จ ดังสมปารณา  อำนวยอวยโชค อำนวยอวยชัยให้เกิดประโยชน์  สมโภชน์  ให้เกิด ความเจริญ ทั้งงาน ฯลฯวันพฤหัสบดีที่ 28  ธันวาคม  พ.ศ.2560  เวลา 9.00  น. นาย ลายทองเหรียญ มีพันธุ์ และ นาย เรียงทอง มีพันธุ์ นำทีมงานร่วมพิธีรับขวัญช้าง โดยเชิญ พรหมณ์มาอ่านโองการสู่ขวัญช้าง พิธีรับขวัญช้าง จาก พระอาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ  หน้าศาลปะกำ  หมู่บ้านช้างเพนียด