ร่วมพิธีไว้อาลัย

            ร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภรรยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุลนายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา   คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียดประธานชมรมพระคชบาล ส่วนงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธียืนสงบนิ่งถวายอาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา 89 วินาที ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560     เวลา 15.52 น. เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต ณ ลานข้างวัดพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวช้างและพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงอยู่ในใจเราอยู่เสมอ ไม่มีวันเสื่อมคลาย วันนี้ชาวอยุธยา พร้อมใจกันยืน สงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที  และ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี