ภาพหนังสือ

           ภาพ "แห่งความภาคภูมิใจของชาวปางช้างอยุธยา แล เพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"และชาวช้างไทย ที่ได้เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน้าพระบรมมหาราชวังได้รวบรวมไว้ในหนังสือ "ประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพ ชุดที่ ๒ เล่มที่ ๑  กรุงเทพมหานคร (วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ )  รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม