งานช้างไทย ตำนานช้างไทย

   ที่ลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางเมื่อคืนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้มาชม “งานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมเป็นคืน
 โดยปีนี้ทางศูนย์ฯ ได้นำเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่กว่าทุกปี คือ นำประวัติศาสตร์ชาติไทย และคชลักษณ์ของช้างใน 4 ตระกูลมาจัดแสดง รวมถึงการแสดงจำลองศึกยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะจบด้วยการแสดงเทิดสดุดีเกียรติยศของช้างไทย ที่บอกเล่าเรื่องราวช้างสำคัญคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งในรัชสมัยแห่งพระองค์มีการพบช้างเผือกในประเทศไทยถึง 21 ช้าง
 แต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่ 11 ช้าง และช้างสำคัญ 7 ช้าง พำนักภายในโรงช้างต้น ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสำหรับงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินปี 2558 จัดขึ้นรวม 5 วัน คือระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ ซึ่งภาคกลางวันจะมีขบวนแห่ล้านนา การแสดงความสามารถของช้าง และกิจกรรมต่างๆเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรักช้างไทย บริเวณงานมีการจัดนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อช้างไทย โดยเฉพาะ จ.ลำปาง ที่พระองค์ทรงให้นำช้างสำคัญ 7 ช้างมาพำนักภายในโรงช้างต้นส่วนภาคกลางคืน มีการจัดกาดหมั้วครัวแลง (ตลาดย้อนยุคล้านนา) จำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง
 ท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา อากาศที่หนาวเย็น พร้อมชมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมกลางหุบเขาในชื่อชุด “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”