นำช้างเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้นำช้าง 2 เชือก ชื่อช้างพลายนพเก้า(ปีเตอร์)และพังสร้อยสิริ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก