งานลำไยไทยลำพูน

       น้องช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพนียดเข้าร่วมเทศกาลงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี 2557

จังหวัดลำพูน จัด พิธีเปิด งาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน และ คืนความสุขให้ประชาชน ประจำปี 2557 เพื่อ เป็นการ ส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์ ผลผลิต ลำไย , ผลิตภัณฑ์ โอทอป และ สถานที่ท่องเที่ยว ของ จังหวัดลำพูน ให้เป็น ที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง ซึ่ง ผู้ร่วมงาน สามารถ เลือก ชม เลือกซื้อ ผลผลิต ลำไย สด ลำไย อบแห้ง , ผลิตภัณฑ์ โอทอป ที่มีชื่อเสียง ของ จังหวัดลำพูน พร้อม ทั้ง รับชม การแสดง แสง สี เสียง ชุด ยิ่งยศยุทธหัตถี สดุดีองค์นเรศวร โดย งาน จะจัดระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557 ที่ บริเวณ ถนน ริมฝั่งแม่น้ำกวง หน้า วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร 

ประชาชนชาว จังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงาน ลำไยไทย ลำไยลำพูน และ คืนความสุขให้ประชาชน โดย เมื่อ วานนี้ ( 25 มิถุนายน 2557 ) ได้มีขบวน แห่ รถประดับ ลำไย จาก 8 อำเภอ ของ จังหวัดลำพูน รวมถึง ขบวนแห่ ช้าง เก้าเชือก เคลื่อนจาก จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน ไป ยัง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย หลังจากนั้น ใน เวลา 19.00 น. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ เป็นประธาน เปิด งาน “ ลำไยไทย ลำไยลำพูน และคืนความสุขให้ประชาชน ” เพื่อ เป็นการ ประชาสัมพันธ์ ลำไย ซึ่งถือเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของ จังหวัด สำหรับ ผลการ ประกวดขบวนแห่ รถประดับ ลำไย อันดับ 1 ได้แก่ อำเภอบ้านธิ , อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอป่าซาง , อันดับ 3 ได้แก่ อำเภอ ลี้ , อันดับ 4 ได้แก่ อำเภอ บ้านโฮ่ง
ซึ่ง กิจกรรม ใน ช่วง ค่ำวันนี้ ( 26 มิถุนายน 2557 ) จะมี การประกวดธิดาลำไย การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงแสง สี เสียง และ การแสดงของช้าง ชุด ยิ่งยศยุทธหัตถีสดุดีองค์นเรศวร จึงขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ ลำไยไทย ลำไยลำพูน และ คืน ความสุข ให้ประชาชน ” ระหว่าง วันที่ 25 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557 ที่ บริเวณ ถนน ริมฝั่งแม่น้ำกวง หน้า วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน .