จัดโต๊ะจีนช้าง วันช้างไทย

เมื่อวันที่ 13  มีนาคม  2557  เนื่องในวันช้างไทยนายลายทองเหรียญ   มีพันธ์  เจ้าของวังช้างอยุธยา  แล  เพนียดได้จัดให้มีพิธีไหว้ศาลปะกำ  มีการเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง เพื่อให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยซึ่งมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมงานมากมาย รวมทั้งสื่อมวลชลอีกหลายแขนง