สงกรานต์กรุ่งเก่า

   เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ 12 เม.ย. นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ เจ้าของวังช้างอยุธยา ร่วมกับนายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ขึ้น ที่ หน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( เรือนไทย ) 
พระนครศรีอยุธยา ถนนศรีสรรเพชญ อ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาร่วมสาดน้ำอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวที่ จ.พระนครศรีอยุธยานายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าการจัดงานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2556 เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น แต่งกายผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคลบพิตร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปล่อยนก ปล่อยปลา วันที่ 13 - 15 เมษายน 2555  สนุกกับกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง โดย ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ วังช้างอยุธยา แล เพนียด จัดช้างอยุธยามาเล่นน้ำกับนักท่องเที่ยวที่บริเวณหน้าเรือนทรงไทยททท. ถนนศรีสรรเพชญ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ร่วมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระพุทธรูป สักการะศาลหลักเมือง ขณะที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดให้อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่สาดน้ำสงกรานต์อีกแห่งหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสงกรานต์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา