พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีคือ...อนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้รำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของ "องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ที่ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถี และมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีส่งผลให้ประเทศไทยเป็นไท มาตราบเท่าทุกวันนี้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินสุพรรณบุรี เมื่อกว่า 400 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้คนไทยทั้งชาติ ยึดมั่นเคารพ ศรัทธา ในสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด กว่า 100 ปีมาแล้วที่ชาว จ.สุพรรณบุรี พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพจัด "งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี" เพื่อเทิดพระเกียรติ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช