วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๖ จังหวัด สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยกำหนดจัดงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2556” ขึ้น ในวันที่ 17 - 19 มกราคม 2555ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 37 ของพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ 730 ปี ลายเสือไทย ทางจังหวัดสุโขทัย พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนจึงร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างยิ่งใหญ่ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เช่น ขี่ช้างชมเมืองเล่าเรื่องพ่อขุน ประกวดระบำสุโขทัย, ตลาดพระร่วง 730 ปี, การแสดงประกอบแสง-เสียง การแสดงอานุภาพพ่อขุนฯ, การแสดงโขนรามเกียรติ์, การแสดงมหรสพลิเก และในวันที่ 19 ม.ค. นี้ จะมีพิธีตักบาตร ข้าวตอกเมืองพระร่วงเริ่มต้นเวลา 06.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย