ภาพบรรยากาศงานมรดกโลก  ๒๕๕๕

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาดในวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2555  ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเลื่อนจากเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากประสบภับอุทกภัยที่ผ่านมา  
   
     โดยปีนี้เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยากับประเทศต่างๆ ได้แก่ญี่ปุ่น จีน โปรตุเกส ศรีลังกา เป็นต้น  รวมถึง เป็นการเชิดชูวีรกษัตริย์ บรรพบุรุษของกรุงศรีอยุธยา เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังหวังให้งานในครั้งนี้เป็น
     
     อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กลับคืนมาด้วย  งานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปี เป็นการตอกย้ำว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดพนะนครศรีอยุธยานั้น พร้อมแล้วในทุกๆ ด้าน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก  การขนส่ง บริษัททัวร์ รวมไปถึงตัวแหล่งท่องเที่ยวก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมตามปกติ 
     ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การแสดงแสง-เสียง ในชื่อชุด "ยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นอกจากนั้นยังมี  กิจกรรมการถ่ายภาพโบราณเป็นภาพหนังใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา , การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแลัการจัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนโบราณ ,เดินชมบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาพร้อมเลือกชิมอาหารคาว หวาน เลิศรสมากมาย,การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย เช่น การสานปลาตะเพียน ,การแสดงดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติ,กิจกรรมงานกาชาด การจำหน่ายของที่ระลึกและอื่นๆ อีกมากมาย

กำหนดการแสดงแสง-เสียง ชุด "ยอยศยิ่งฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา" ณ วัดมหาธาตุ
ค่าบัตรชมการแสดง ราคา 500 บาท และ 200 บาท
วันศุกร์ทึ่ 10 วันจันทร์ที่ 13 -16 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดแสดงวันละ 1 รอบ: เวลา 19.30-21.30 น.
วันเสาร์ที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 12  วันศุกร์ที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดแสดง 2 รอบ:เวลา 19.00-20.00 น.
                                                                                                                           :เวลา  21.00-22.30น.