รูปเพนียดหลวง ณ ปัจจุบัน

     เพนียดคล้องช้าง ณ. สภาพปัจจุบัน
       เพนียดหลวงนี้ ตั้งอยู่ที่  ตำบล สวนพริก    อำเภอ พระนครศรีอยุธยา      จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 ....ถ้ามีโอกาส ขอเชิญทุกท่าน มาเที่ยวชมเพนียดหลวง และยังได้ดูวิถีชีวิต ควาญช้างในชุมชนเพนียดหลวง อีกด้วย....