ผลงานของช้าง

ผลงาน  พลายกิ่งแก้ว  

                           

                                                                             

 

 

ผลงาน พลายศรีไอยรา 

ถ่ายโฆษณา น้ำตาลมิตรผล "ธรรมชาติเค้ารู้กัน น้ำตาลอ้อยธรรมชาติมิตรผล"

ผลงาน พลายงาทอง 

ถ่ายโฆษณา ภาพยนต์ 400 ขุนรองปลัดชู