ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2560

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ปี60 ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 60 ณ บริเวณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีการแสดงจินตภาพประกอบเสียเสียงและสื่อผสม ชุด ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร ณ วัดมหาธาตุ ช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพียด ได้รับเกียรติร่วมแสดงในงาน คุณเรียงทองบาท มีพันธุ์(คุณบอส) รับแสดงเป็นพระนเรศวรทรงช้าง ,น.สพ. ลาดทองแท้ มีพันธุ์ (หมอพลอย) รับแสดงบทพระสุริโยทัย เป็นกำลังใจ คุณบอส หมอพลอย และช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพนียดด้วยนะครับ