ลอยกระทงกับช้าง

         วันที่ พ.ย.2560 ที่บริเวณสระน้ำข้างวังช้างอยุธยาแลเพนียด ทางเข้าคุ้มขุนแผน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  วังช้างอยุธยา แล เพนียด

 ได้นำช้างน้อยของวังช้างอยุธยาแลเพนียดมาร่วมกันลอยกระทงขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ เมตร ซึ่งเป็นกระทงที่ตกแต่งด้วยใบตองสด 

และดอกไม้ โดยช้างได้ใช้งวงพยายามดันกระทงให้ลอยออกไปกลางสระน้ำ โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาชมกัน เป็นภาพที่น่ารักและสวยงามอย่าง

มากการจัดกิจกรรมช้างมาร่วมลอยกระทงครั้งนี้ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเอาไว้ โดยมีช้างที่ผ่าน

การฝึกมาร่วมจำนวน เชือก ซึ่งนอกจากเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนด้วย