บวงสรวงสวดถอนเสาตะลุง บูรณะเพนียดคล้องช้าง

     กรมศิลปากร ร่วมกับวังช้างแลเพนียดอยุธยา ประกอบพิธีบวงสรวงสวดถอนเสาตะลุง บูรณะเพนียดคล้องช้าง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่เพนียดคล้องช้าง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี ผอ.สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ร่วมกันเป็นประธานในการประกอบพีธี บวงสรวง ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเพนียดคล้องช้าง นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ ประธานมูลนิธิพระคชบาล พร้อมด้วยหมอช้าง จาก จ.สุรินทร์ และชัยภูมิ ผู้สืบทอดวัฒนธรรมการจับช้างของประเทศ ร่วมทำพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำ ภายในหมู่บ้านช้างเพนียดหลวงเชือกประกำ อัญเชิญขึ้นหลังช้าง จำนวน 10 เชือก เดินเข้าสู่บริเวณเพนียดคล้องช้าง ทำพิธีเสี่ยงทาย
     พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพราหมณ์หลวง สำนักพระราชวัง เป็นประธานอ่านโองการบวงสรวงบูรณะปฎิสังขรณ์โบราณสถานเพนียดคล้องช้าง เพื่อขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บูรพมหากษัตราธิราช เจ้ากรมคชบาล เหล่าทหารกล้า และวิญญาณอันศักสิทธิ์ ซึ่งเป็นการถอนอาถรรพ์ตามความเชื่อของชาวช้าง ทำการถอนเสาตะลุง เบญจพาศ พระสงฆ์สวดถอน ประธานในพิธี ทำการขุดดินโคนเสา 3 ครั้ง และนำช้างพลายทำพิธียกเสานำออกจากเพนียด
     นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ กล่าวว่า ทางกรมศิลปากร ได้งบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 30 ล้านบาท เพื่อทำการบูรณะโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง การประกอบพิธีในวันนี้เป้นไปตามตำราคชศาสตร์ โดยหมอช้าง เพื่อทำการถอนเสาตะลุงออกจากเพนียด เสาตะลุงทุกต้นมีการลงอาคมไว้ ในการบูรณะต้องทำการถอนโดยมีการสวดถอนและใช้ช้างถอนเสาตะลุง เพื่อให้การดำเนินการ บูรณะเป็นไปด้วยความราบรื่นเป็นสิริมงคลต่อผู้มาร่วมในพิธีและการบูรณะ