สมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ เยี่ยมชมหมู่บ้านช้าง 27 พ.ค. 2561

          สมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติประเทศไทย(IVSA THAILAND) ได้จัดทำโครการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติประเทศโปแลนด์และประเทศไทย ประจำปี 2561 (IVSA KRAKOW- IVSA THAILAND GROUP EXCHANGE 2018)ในวันที่ 25-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวมกับสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน จำนวน 20 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหมู่บ้านช้างเพนียดหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

          โดยมี สัตวแพทย์หญิง ลาดทองแท้ มีพันธุ์(หมอพลอย)และทีมงานElephantstay เข้าร่วมต้อนรับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลช้าง ทำกิจกรรมร่วมกับช้าง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสัตวแพทย์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาเป็นสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพในอนาคต