Otop ลำพูน ชมการแสดงช้างเผือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด

ในงานจะจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP และของที่ระลึก พร้อมทั้งการแสดง แสง สี เสียง สามมิติ เรื่อง สดุดีพระมหากรุณาธิคุณปกฟ้าลำพูน ย้อนยุคตำนานปู่ก่ำงาเขียว ช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวี กษัตริย์ผู้ครองเมืองหริภุญชัยในอดีตนับแต่สร้างเมือง โดยช้างจากวังช้างอยุธยาและเพนียดจำนวน 9 เชือก ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 17.00 น. มีขบวนแห่ช้าง 9 เชือก จากอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปยังบริเวณประตูท่านางริมแม่น้ำกวง เวลา 19.00 น. มีการแสดงรำวงย้อนยุคแม่บ้านลำพูนเต้นกับช้าง การแสดงแสง สี เสียง วันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงาน มีการปล่อยโคมลอย 200 ลูก การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอลำพูน การแสดงแสง สี เสียง และรับประทานอาหารขันโตกพื้นเมือง วันที่ 6 เมษายน 2557 ตอนค่ำมีการแสดงนาฏศิลป์ล้านนา การแสดงแสง สี เสียง และรับประทานอาหารขันโตกพื้นเมือง ผู้สนใจติดต่อซื้อบัตรขันโตกได้ที่สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน