Ayutthaya Bike Police Unit 15th

         

              ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ทีมตำรวจจักรยาน สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม Ayutthaya Bike Police Unit ครั้งที่ 15 ปั้นจักรยาน ทำบุญ ไหว้พระ ข้ามสะพาน นั่งเรือ ชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้แวะชมช้างที่หมู่บ้านเพนียดช้างหลวง โดยมีคุณ ลายทองเหรียญ มีพันธุ์ และครอบครัว นำพลายงาทอง ช้างชื่อดัง เข้าต้อนรับและร่วมถ่ายรูป เป็นที่ระลึก ในงานกิจกรรมครั้งนี้