กฎหมายเกี่ยวกับช้าง

            ถ้าจะบอกว่าคนไทยมีความผูกพันธ์กับ ‘ช้าง’ ก็คงจะไม่เกินเลยนัก ต่างก็เพียงใกล้ชิดมาก ใกล้ชิดน้อยเท่านั้นเอง อันจะเห็นได้จากเพลง หนัง การ์ตูน ล่วงไปถึงพระราชพงศาวดาร ก็ล้วนแล้วแต่มีภาพของช้างอยู่คู่กับสังคมไทยเสมอ อีกทั้ง ครั้งหนึ่งธงชาติไทยก็เคยใช้รูปช้างด้วยเช่นกัน

            ด้วยสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมให้คนไทยใกล้ชิดกับช้างเช่นนี้ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของ ‘สภานิติบัญญัติแห่งชาติ’ หรือ สนช. จึงมีความพยายามผลักดันร่างกฎหมายที่ชื่อว่า “พ.ร.บ.ช้าง” ออกมา โดยหวังว่า กฎหมายดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาการการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ การลักลอบค้างาช้าง นำช้างออกนอกราชอาณาจักร การนำช้างมาแสวงหาผลประโยชน์ ไปจนถึงการป้องกันการทารุณกรรมช้าง เพื่อปกปักษ์รักษาช้างให้สมกับสัตว์สำคัญประจำชาติ