งานเลี้ยงต้อนรับผู้ถือหุ้น ธกส 51 ปี

"งานเลี้ยงต้อนรับผู้ถือหุ้น ธกส 51 ปี"


วังช้างอยุธยา แล เพนียด อยุธยา ได้รับเกียรติ จัดงานเลี้ยงผู้ถือหุ้น ธกส 51 ปี
และมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ชมการแสดงช้างโชว์ ,ลอดใต้ท้องช้าง ,นั้งช้างชมเมือง
,ถ่ายรูปกับช้างน้อย ฯลฯ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติ วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้จัดงานในครั้งนี้

 

สามารถชมบรรยายกาศงานได้ที่ ทีนี้เลย

by @ pond