ช้างร่วมงานไหว้พระ 9 วัด กับ QRCode ออมสิน ณ วัดหน้าพระเมรุ

       ช้างร่วมงานไหว้พระ 9 วัด กับ QRCode ออมสิน ณ วัดหน้าพระเมรุ

 

             ช้าง พลายงาทอง จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด เข้าร่วมเดินขบวนเปิดงาน งานไหว้พระ 9 วัด กับ QRCode ธนาคารออมสิน   ณ วัดหน้าพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานโดย ธนาคารออมสินภาค 14  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกระตุ้นให้ประชาชนที่เขามาทำบุญและบริจาคให้วัดต่าง ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ บริจาคโดยใช้ แสกน Qc Code เพื่อบริจาคเงินให้ให้วัด ธนาคารออมสิน หวังเอาใจสายบุญ  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความสะดวก ความปลอดภัยให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ วัดหน้าพระเมรุถือเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการ 1 ใน 56 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา