แถลงข่าว สงกรานต์กรุงเก่า 2561 ณ ททท.อยุธยา

 

 

แถลงข่าว สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง 2561 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

       “งานสงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง ประจำปี 2561” วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ ด้านหน้าอาคารเรือนไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  นายอิสระพงษ์  แทนศิริ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับวังช้างอยุธยา แล เพนียด นำช้างแสนรู้ 12 เชือก เพ้นสีเป็นลายดอกไม้สวยงาม เขียนข้างตัวว่า วังช้าง อยุธยา และสงกรานต์ 2018 ออกมาพ่นน้ำเล่นกับนักท่องเที่ยวและประชาชน แต่งกายชุดลายดอก  เชิญชวน นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ  เดินทางมาเที่ยว อยุธยาในวัน มหาสงกรานต์  เล่นน้ำกับช้าง วันที่ 13-15 เมษายน 2561