ช้างร่วมเปิดงาน ประเพณีนบพระ เล่นเพลง จ.กำแพงเพชร

 

ช้างร่วมเปิดงาน ประเพณีนบพระ เล่นเพลง จ.กำแพงเพชร

 

 

   วันที่ 1 มีนาคม  2561 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, ธวัชชัย พานิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร,นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร  รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นางสมพิศ แก้วดง,นางอรัญญา วัฒนศักดิ์ ,นางวาลาสินี เกตุพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางรัชนี อัศวธีรากุล นางสุดสิริ ศุภกิจเจริญ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ นางธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร นางธัญญา รุ่งชาญชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด

เปิดงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงาน กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561โดยก่อนหน้าขบวนแห่ พยุหยาตราจำลองพระยาลิไท และเจ้าเมืองเสด็จนบพระบรมธาตุเจดีย์ และสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์  ในขบวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้แสดงเป็นองค์สมมุติ พระมหาธรรมราชาลิไท และพระมเหสีนำเจ้าเมืองต่างๆโดยมีนายอำเภอ 11 อำเภอแสดงเป็นองค์สมมุติเจ้าเมือง ภายใน 8 ขบวน ซึ่งภายใน ขบวนมีช้างจากวังช้างอยุธยา แล เพนียด เข้าร่วมด้วยในปีนี้