www.changdee.com
dot

กิจกรรมต่างๆ ของ วังช้างอยุธยา

วังช้างอยุธยา แล เพนียด  20 ปีที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา  ได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลก  รัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ปางช้างอยุธยา แล เพนียด  เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้รับโอกาสให้มาทดลอง  ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอยุธยามรดกโลก  ท่ามกลางความเคลื่อนไหว คือการโยกย้ายบ้านเรือน  ส่วนราชการ ศาลาประชาคม  ชุมชนข้างพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง  ร้านค้าหน้าวิหารมงคลบพิตร  สถานีตำรวจ  สำนักงานปศุสัตว์เขต ฯลฯ  กับภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่    ปางช้างอยุธยา แล เพนียด ผ่านปัญหาอุปสรรค มากมายเพราะ  เป็นปางช้าง  ที่อยู่กลางเมือง จากวันนั้น  คุณดำรง  พุฒตาล สมัยนั้นท่านเป็นวุฒิสภา  นำรายการเจาะใจ มาบันทึก ทำให้เราเป็นที่รู้จักกับ  สังคม ประกอบกับ บุญของปางช้าง   ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศ์ษานุวงศ์  เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ และงานใหญ่คือนำช้างเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา  ช้าง 109  เชือก มาจัดงานพิธีคล้องช้าง (ตำราหลวง) ณ เพนียดคล้องช้าง ในเดือนธันวาคม  พ.ศ.2540   ช้างเต็มเมืองอยุธยา ในครั้งนั้น  ข่าวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่ง ไทยรัฐ  ช้างออกลูกในเพนียด  ตรงกันวันที่ 13  ธันวาคม 2540 อยุธยา มรดกโลก มีงานที่ยิ่งใหญ่  ที่ผ่านมา  จากวันนั้น มาถึงวันนี้   20 ปี  กับการได้นำช้างมาทำกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยว นั่งช้างชมโบราณสถาน อยุธยามรดกโลก จนได้รับขนานนามจากนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นว่า มาอยุธยา แล้วไม่ได้มาถ่ายรูปกับช้าง เหมือนว่ามาไม่ถึง     จากช้าง 8  เชือก  วันนี้มีช้าง กว่า 100  เชือก  20 ปีผ่านไป  ช้างที่ตกลูก(เกิด) จำนวน 72  เชือก   มีช้างเกิด  ช้างล้ม (ช้างตาย)  และปัญหาอุปสรรคมากมาย  โครงการต่างๆ  ที่ตามมา  คือศูนย์การผสมพันธ์ช้าง(สืบสานสายพันธ์)ช้างไทย  โครงการอนุบาลช้างน้อย  โครงการบ้านพักช้างชรา  ฝึกช้างแบบตำราหลวง  กิจกรรมที่โดดเด่นของวังช้างอยุธยา แล เพนียด  คือมหาสงกรานต์อยุธยา  เล่นน้ำกับช้าง จนเป็นปฏิทินท่องเที่ยวในเดือนเมษายน  (เปลี่ยนจากปางช้างอยุธยา เป็นวังช้างอยุธยา แล เพนียด)  หลังผ่านมรสุม อุปสรรค และกาลเวลา  วันนี้ 20 ปี  วังช้างอยุธยา แล เพนียด  ได้ตั้งองค์กรสาธารณกุศล เพื่อสังคม  และชาวช้าง ในนามมูลนิธิพระคชบาล  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง  ต.สวนพริก  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำหนักเพนียด  และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ส่งเสริมและร่วมแก้ปัญหาเรื่องตั๋วรูปพรรณช้าง กับกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  แก้ไขและช่วยเหลือชาวช้างทั่วประเทศ  กิจกรรมอีกมากมาย วันนี้  เราได้ตั้งใจทำงานเพื่อแทนคุณแผ่นดิน 
     

นายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์ และครอบครัว
      วังช้างอยุธยา  แล เพนียด
      มูลนิธิพระคชบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

ช้างซานตาคลอสแจกของขวัญให้เด็ก ส่งความสุขวันคริสต์มาส

 

 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLPmqzefV81A9cz3N7B9iCmmue89b4E5k1&amp;controls=0&amp;showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 


ผู้ว่าฯ อยุธยา เปิดจวนจัดกิจกรรมวันเด็กคึกคัก

เปิดจวนผู้ว่าฯ นำช้างน่ารัก และสกูตเตอร์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสีสันภายในงานวันเด็ก

More...
น้องช้างร่วมงานรำลึกครบ 3 ปี ในหลวงเสด็จทุ่งมะขามหย่องicon

 ครบรอบ 3 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง

More...
น้องช้างเฮ มีบัตรประจำตัวแล้วนะครับicon

นายสุชน  ภัยธิราช นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบตั๋วรุปพรรณช้าง (สพ.5)  ใหม่ ให้กับนายเรียงทองบาท   มีพันธุ์ รองผู้อำนวยการ  วังช้างอยุธยา  แล เพนียด

 

More...

No article here !

More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เราคือผู้เริ่มต้น เราคือผู้ฟื้นฟู เราคือตำนานของช้างไทย วังช้างอยุธยา แล เพนียด ตำนานแห่งช้างไทย ร่วมสัมผัสกิจกรรมของช้าง เพียงคุณมาเยือน แล้วคำตอบจะอยู่ที่นี่ ร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ได้ที่ มูลนิธิพระคชบาล หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช้างชูไทย - ยืนยง โอภากุล